UIC Barcelona

Facultat de Ciències Econòmiques i Socials

Toni Mora

Carrer Immaculada, 22

08017 Barcelona

tmora@uic.es
T.+34 932 541 800