“Dues mirades sobre el desig d’avançar la mort, la dignitat i l’autonomia en pacients al final de la vida. De la investigació empírica a la reflexió filosòfica”

juliol 13, 2017

Codirector: Evert van Leeuwen
Doctoranda: Andrea Rodríguez Prat, llicenciada en Humanitats
Data de defensa: 2017

“El desig d’avançar la mort en pacients amb càncer avançat”

juliol 15, 2016

Directors: Dr. Albert Balaguer i Dr. Josep Porta-Sales
Doctorand: Christian Villavicencio Chávez
Data de defensa: 2016