You are here:

La Càtedra WeCare obté una de les ajudes de l’Institut de Salut Carles III i del FEDER per dissenyar i sistematitzar l’avaluació dels pacients en l’àmbit de les cures pal·liatives