You are here:

El desig d’avançar la mort: definició operacional i avaluació clínica en pacients en cures pal·liatives