You are here:

El desig d’avançar la mort en pacients en cures pal·liatives: la seva relació amb el sentit de la vida, la dependència i la qualitat de vida