You are here:

La planificació de decisions anticipades (PDA) i la comunicació en pacients amb malaltia crònica complexa i amb malaltia crònica avançada