You are here:

La relació entre la percepció del sentit de la vida i el desig d’avançar la mort en pacients en tractament pal·liatiu