You are here:

“Conceptualització i avaluació del desig d’avançar la mort en pacients amb malaltia avançada”