Línies de recerca

 

La línia de recerca se centra en l’estudi del sofriment en persones amb malalties avançades i, particularment, quan aquest sofriment extrem es manifesta en forma de desig d’avançar la mort.

L’enfocament és eminentment clínic. En aquests anys, ha intentat respondre algun dels interrogants més urgents sobre aquest fenomen. Quin significat té per a qui l’experimenta? Per què alguns pacients, però no tots, poden desitjar morir? Quina incidència té i quins factors podrien actuar com a desencadenants?

La nostra recerca s’ha efectuat des d’una perspectiva multidimensional (incloent-hi aspectes físics,emocionals, socials i espirituals) i intentant incloure-hi pacients, famílies i professionals.

El grup ha contribuït a millorar:

  • La comprensió i la conceptualització del desig d’avançar la mort.
  • La detecció i l’avaluació del desig d’avançar la mort en pacients amb malaltia avançada.
  • La identificació i la comprensió de factors relacionats amb el desig d’avançar la mort.

 

 

Cures pal·liatives en pacients amb malalties hematològiques

 

Des del 2015, el grup també ha posat el seu interès en l’atenció i la integració en les cures pal·liatives dels pacients amb malaltia oncohematològica, especialment el mieloma múltiple (MM), tot i que no exclusivament. La raó principal d’aquest interès és que el MM continua sent una malaltia incurable malgrat els avenços terapèutics, amb una mitjana de supervivència d’uns 7 anys. Sol cursar amb períodes de remissió i recaigudes, en els quals la simptomatologia acostuma a ser molt important, tant per la malaltia com pels efectes secundaris del tractament. Tot això, ocasiona malestar i afecta la qualitat de vida.

Els estudis del grup de recerca en aquest àmbit han permès conèixer millor les dificultats de l’atenció dels equips de cures pal·liatives en els pacients amb neoplàsies ematològiques. Així mateix, s’ha generat evidència sobre els beneficis de la intervenció precoç de cures pal·liatives en pacients amb MM i s’han conegut millor les necessitats dels cuidadors de les personis diagnosticades de MM.