Implementació d’una avaluació sistemàtica de necessitats multidimensionals en Cures Pal·liatives: Estudi multicèntric de factibilitat

27 de febrer de 2020

Anys: 2019 – 2022
Entitat finançadora: Ministeri de Salut, Institut de Salut Carlos III i Fons Europeu de Desenvolupament Regional Investigadors: IP: Cristina Monforte Royo. Membres: Albert Balaguer, Josep Porta, Iris Crespo, Andrea Rodríguez, Mariona Guerrero.
URL de el projecte:http://www.uic.es/ca/grc-atencio-persones-final-vida/projectes-actuals/avaluacio-necessitats-cures-Palliatives

Una nova intervenció sanitària, proactiva i preventiva del desig d’avançar la mort per millorar la qualitat de vida dels pacients amb malalties cròniques avançades

27 de febrer de 2020

Anys: 2017-2018
Entitat finançadora: MINECO; programa Accions de Dinamització: “Europa Investigación”.
Investigadors: IP: Cristina Monforte Royo. Membres: Albert Balaguer, Josep Porta, Iris Crespo, Andrea Rodríguez, Mariona Guerrero.
URL del projecte: http://www.uic.es/ca/grups-de-recerca/atencio-a-persones-en-el-final-de-la-vida/projectes/vigents/nova-intervencio-sanitaria-proactiva-i-preventiva-del-dam

La planificació de decisions anticipades (PDA) i la comunicació en pacients amb malaltia crònica complexa i amb malaltia crònica avançada

27 de febrer de 2020

Anys: 2016-2017
Entitat finançadora: Fundació Víctor Grifols i Lucas.
Investigadors: IP: Christian Villavicencio. Membres: Jesús Vaquero Cruzado, Pilar Loncan, Cristina Garzón Rodríguez.
URL del projecte: http://www.uic.es/ca/grups-de-recerca/atencio-a-persones-en-el-final-de-la-vida/projectes/vigents/pda-comunicacio-pacients-malaltia-cronica

El desig d’avançar la mort: definició operacional i avaluació clínica en pacients en cures pal·liatives

27 de febrer de 2020

Anys: 2014-2017
Entitat finançadora: Fons d’Investigació Sanitària. Institut de Salut Carles III.
Investigadors: IP: Albert Balaguer. Co-IP: Cristina Monforte. Membres: Joaquín Tomás-Sábado, Christian Villavicencio, Merche Bellido.
URL del projecte: http://www.uic.es/ca/grups-de-recerca/atencio-a-persones-en-el-final-de-la-vida/projectes/realitzats/desig-accelerar-mort

El sofriment i el desig d’avançar la mort en pacients oncològics en cures pal·liatives

27 de febrer de 2020

Anys: 2014-2016
Entitat finançadora: Associació Espanyola Contra el Càncer. Import: 20.000 €
Investigadors: IP: Albert Balaguer. Membres: Cristina Monforte Royo, Joaquín Tomás Sábado, Josep Porta Sales, Christian Villavicencio, Amor Aradilla Herrero, Mercedes Bellido.
URL del projecte: http://www.uic.es/ca/grups-de-recerca/atencio-a-persones-en-el-final-de-la-vida/projectes/realitzats/patiment-desig-accelerar-mort

El desig d’avançar la mort en pacients en cures pal·liatives: la seva relació amb el sentit de la vida, la dependència i la qualitat de vida

27 de febrer de 2020

Anys: 2011-2014
Entitat finançadora: Fons d’Investigació Sanitària. Institut de Salut Carles III.
Investigadors: IP: A. Balaguer. Membres: C. Monforte; J. Tomás; C. Villavicencio.
URL del projecte: http://www.uic.es/ca/grups-de-recerca/atencio-a-persones-en-el-final-de-la-vida/projectes/realitzats/paliatius