You are here:

El sofriment al final de la vida: comprendre per alleujar. Dignitat percebuda, desig de control i desig d’avançar la mort en pacients amb càncer avançat