You are here:

Implementació d’una avaluació sistemàtica de necessitats multidimensionals en Cures Pal·liatives: Estudi multicèntric de factibilitat