You are here:

Una nova intervenció sanitària, proactiva i preventiva del desig d’avançar la mort per millorar la qualitat de vida dels pacients amb malalties cròniques avançades