You are here:

El sofriment i el desig d’avançar la mort en pacients oncològics en cures pal·liatives