La Càtedra WeCare obté un projecte competitiu europeu per a integrar les cures pal·liatives en l’atenció de pacients amb insuficiència cardíaca

La Càtedra WeCare encapçala un dels paquets de treball del projecte competitiu “RAPHAEL: Integrating a palliative care approach for patients with heart failure”, que ha obtingut un finançament competitiu procedent dels Fons HORIZON Europe. El projecte RAPHAEL s’emmarca dins de la convocatòria del clúster Salut del pilar 2 del programa Horizon Europa, i ha obtingut…