Edo-Gual M, Aradilla-Herrero A, Monforte-Royo C, Tomás-Sábado J. Inteligencia Emocional, actitudes ante la muerte y cuidados al paciente al final de vida. XII Jornadas de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. 27-28 de Octubre 2017. Reus, Tarragona.

Edo-Gual M, Aradilla-Herrero A, Monforte-Royo C, Tomás-Sábado J. Inteligencia Emocional, actitudes ante la muerte y cuidados al paciente al final de vida. XII Jornadas de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. 27-28 de Octubre 2017. Reus, Tarragona.

Curs: “Hematologia per a cures pal·liatives: Mieloma múltiple”

Objetiu: ampliar els coneixements necessaris per fomentar la col·laboració entre els professionals de l’hematologia i les cures pal·liatives a través d’una metodologia participativa, basada en la discussió de casos clínics des d’una perspectiva multidisciplinària. Lloc: Institut Català d’Oncologia Coordinadors Dr. David Gallardo, cap del Servei d’Hematologia Clínica i Hemoteràpia de l’ICO-Girona, i Dr. Josep Porta,…

Porta-Sales J, Crespo I, Monforte-Royo C, Guerrero-Torrelles M, Rodríguez-Prat A, Balaguer A. Frequency and intensity assessment of the wish to hasten death in patients with advanced cáncer. 15th World Congress of the European Association for Palliative Care. 18-20 May. Madrid, Spain. Poster communication.

Porta-Sales J, Crespo I, Monforte-Royo C, Guerrero-Torrelles M, Rodríguez-Prat A, Balaguer A. Frequency and intensity assessment of the wish to hasten death in patients with advanced cáncer. 15th World Congress of the European Association for Palliative Care. 18-20 May. Madrid, Spain. Poster communication.

Porta-Sales J, Moreno-Alonso D, Monforte-Royo C, Aliste-Sánchez L, Trelis-Navarro J, Sureda-Balarí A, Fernández de Sevilla-Ribosa A. Determinants of 6-month mortality in patients with haematological malignancies. 15th World Congress of the European Association for Palliative Care. 18-20 May. Madrid, Spain. Poster communication.

Porta-Sales J, Moreno-Alonso D, Monforte-Royo C, Aliste-Sánchez L, Trelis-Navarro J, Sureda-Balarí A, Fernández de Sevilla-Ribosa A. Determinants of 6-month mortality in patients with haematological malignancies. 15th World Congress of the European Association for Palliative Care. 18-20 May. Madrid, Spain. Poster communication.