Implementació d’una avaluació sistemàtica de necessitats multidimensionals en Cures Pal·liatives: Estudi multicèntric de factibilitat

Anys: 2019 – 2022 Entitat finançadora: Ministeri de Salut, Institut de Salut Carlos III i Fons Europeu de Desenvolupament Regional Investigadors: IP: Cristina Monforte Royo. Membres: Albert Balaguer, Josep Porta, Iris Crespo, Andrea Rodríguez, Mariona Guerrero. URL de el projecte:http://www.uic.es/ca/grc-atencio-persones-final-vida/projectes-actuals/avaluacio-necessitats-cures-Palliatives

Una nova intervenció sanitària, proactiva i preventiva del desig d’avançar la mort per millorar la qualitat de vida dels pacients amb malalties cròniques avançades

Anys: 2017-2018 Entitat finançadora: MINECO; programa Accions de Dinamització: “Europa Investigación”. Investigadors: IP: Cristina Monforte Royo. Membres: Albert Balaguer, Josep Porta, Iris Crespo, Andrea Rodríguez, Mariona Guerrero. URL del projecte: http://www.uic.es/ca/grups-de-recerca/atencio-a-persones-en-el-final-de-la-vida/projectes/vigents/nova-intervencio-sanitaria-proactiva-i-preventiva-del-dam

La planificació de decisions anticipades (PDA) i la comunicació en pacients amb malaltia crònica complexa i amb malaltia crònica avançada

Anys: 2016-2017 Entitat finançadora: Fundació Víctor Grifols i Lucas. Investigadors: IP: Christian Villavicencio. Membres: Jesús Vaquero Cruzado, Pilar Loncan, Cristina Garzón Rodríguez. URL del projecte: http://www.uic.es/ca/grups-de-recerca/atencio-a-persones-en-el-final-de-la-vida/projectes/vigents/pda-comunicacio-pacients-malaltia-cronica

El desig d’avançar la mort: definició operacional i avaluació clínica en pacients en cures pal·liatives

Anys: 2014-2017 Entitat finançadora: Fons d’Investigació Sanitària. Institut de Salut Carles III. Investigadors: IP: Albert Balaguer. Co-IP: Cristina Monforte. Membres: Joaquín Tomás-Sábado, Christian Villavicencio, Merche Bellido. URL del projecte: http://www.uic.es/ca/grups-de-recerca/atencio-a-persones-en-el-final-de-la-vida/projectes/realitzats/desig-accelerar-mort

El sofriment i el desig d’avançar la mort en pacients oncològics en cures pal·liatives

Anys: 2014-2016 Entitat finançadora: Associació Espanyola Contra el Càncer. Import: 20.000 € Investigadors: IP: Albert Balaguer. Membres: Cristina Monforte Royo, Joaquín Tomás Sábado, Josep Porta Sales, Christian Villavicencio, Amor Aradilla Herrero, Mercedes Bellido. URL del projecte: http://www.uic.es/ca/grups-de-recerca/atencio-a-persones-en-el-final-de-la-vida/projectes/realitzats/patiment-desig-accelerar-mort

El desig d’avançar la mort en pacients en cures pal·liatives: la seva relació amb el sentit de la vida, la dependència i la qualitat de vida

Anys: 2011-2014 Entitat finançadora: Fons d’Investigació Sanitària. Institut de Salut Carles III. Investigadors: IP: A. Balaguer. Membres: C. Monforte; J. Tomás; C. Villavicencio. URL del projecte: http://www.uic.es/ca/grups-de-recerca/atencio-a-persones-en-el-final-de-la-vida/projectes/realitzats/paliatius

Pergolizzi D, Crespo I, Balaguer A, Monforte-Royo C, Alonso A; Arantzamendi M; Belar A; Centeno C; Goñi-Fuste B, Julià J; Martínez M; Mateo-Ortega D; May L; Moreno-Alonso D; Nabal M; Noguera A; Pascual A; Pérez-Bret E; Rocafort J, Rodríguez D; Rodriguez-Prat A, Sala C; Serna J; Porta-Sales J. The proactive and systematic multidimensional needs assessment in patients with advanced cancer approaching Palliative care: A Study Protocol. BMJ Open. 2020; 10(2):e034413. doi:10.1136/bmjopen-2019-034413

Pergolizzi D, Crespo I, Balaguer A, Monforte-Royo C, Alonso A; Arantzamendi M; Belar A; Centeno C; Goñi-Fuste B, Julià J; Martínez M; Mateo-Ortega D; May L; Moreno-Alonso D; Nabal M; Noguera A; Pascual A; Pérez-Bret E; Rocafort J, Rodríguez D; Rodriguez-Prat A, Sala C; Serna J; Porta-Sales J. The proactive and systematic multidimensional needs assessment…